На Ани-Оне Азија и требаат уредници на аними за преводи за повеќе емисии