AnimeLog не е смрт на кринчирол или забава, тоа не е ништо друго освен кликбајт