AnimeLog ќе дистрибуира над 100 наслови во следните 12 месеци