Колекција на незаборавни цитати од „Златното време“ што никогаш нема да ги заборавите