Crunchyroll објави англиски преговори за изнајмување девојка, Бог од средно училиште + повеќе (август 2020 година)