Анимацијата од Кјото доби повеќе од 30 милиони долари донации!