Анимацијата на Кјото „Собир“ на 18 јули Откажана поради # Коронавирус