Зошто Кацуки Бакугу е најдобриот лик во академијата на мојот херој